"> DUNGS- Kiểm soát đốt Archives - T.E.M Engineering - T.E.M Engineering "og:title" content="TEM Engineering"/> -->
 

BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

Được thành lp bi Karl Dungs Snr năm 1945. Dungs là nhà thiết kế và sn xut tin cy, s dng công ngh thân thin và hiu qu cho quá trinh đo đc, kim soát và thiết kế mô hình các thiết b đt khí và ga. Là nhà cung cp hàng đu cho h thng kim soát ga trên toàn thế gi đã không ngng ci tiến đi mi sn phm tr nên hiu qu hơn, chính xác hơn đ phc v cho vic tiêu th và kim soát khí ga chính xác, an toàn và trong lành hơn.