"> ECOSTAR- Hệ thống đốt Archives - T.E.M Engineering - T.E.M Engineering "og:title" content="TEM Engineering"/> -->
 

BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

Termo Isi Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.S được thành lp 1967 Istanbul, Th Nh Kỳ. Chúng tôi là người tiên phong thành lp thương hiu Ecostart chuyên v 2 nhóm sn phm chính: H gia đình và công nghip. Dòng sn phm Monoblock Burner dùng cho h gia đình có công sut t 40kw-11.500kw và dòng sn phm Dual Block Burner dành cho công nghip lên đến 50mW. Bên cnh đó, cũng có nhng sn phm đáp ng nhu cu tt hơn nhng sn phm tiêu chun công nghip thế gii. Chúng tôi cũng có vài dòng sn phm đc bit đ phc v cho Biogas, Ethanol, bi than, mùn cưa, du bn và khí thi.