BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

NMRV Worm Gear
Specification

Power up to 15kW Max Torque 1,550Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi