BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

SIEMENS 3 Phase Aluminium Induction Motor
Specification

Output: 0.75 ~ 15 kW Poles: 2P ~ 6P

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi