BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

TR Helical Gear
Specification

Power up to 160kW Max Torque 18,000Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi