BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

TRYPASS Series (Three Pass High Pressure Steam Boiler)
Specification

2,000kg/hr – 25,000kg/hr Fuel Medium: Light Oil, Heavy Oil and Gas

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi