BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

TXF Aluminium Variator
Specification

Power up to 2.2kW Max Torque 12Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi