BẠN ĐANG XEM SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

UDL Speed Variator
Specification

Power up to 0.18 – 7.5kW Max Torque 140Nm

Quan tâm đến sản
phẩm của chúng tôi?
Gọi cho chúng tôi